projektyue

Projekty UE

Z przyjemnością informujemy, że dostaliśmy dotację na realizację projektu pn.:

"Wzrost konkurencyjności Aquaparku poprzez zakup innowacyjnej, multimedialnej zjeżdżalni pontonowej oraz zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie."

Projekt dofinansowany w ramach RPO WSL 2014-2020. Konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 "Innowacje w MŚP", typ projektu 2 "Inwestycje w MŚP". Celem realizowanego projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa, zapewnienie jego rozwoju oraz wzrost atrakcyjności obiektu na poziomie wojewódzkim.
Uzyskane wsparcie przeznaczone zostanie na zakup innowacyjnej, multimedialnej zjeżdżalni pontonowej, mającej zostać wizytówką Aquaparku.
Dodatkowym elementem projektu będzie poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznej. Realizacja projektu skutkować będzie poszerzeniem oferty oraz utrzymaniem obecnych i utworzeniem nowych miejsc pracy, przyczyniając się tym samym do zmniejszania negatywnych skutków COVID-19 dla regionu.

Dofinansowanie projektu z UE: 799 999 PLN

footer2